24 beer - ronk 2002 -financovn
erven poloky neuhrazeny
Pjmy     Vdaje  
len Startovn   Trika    
Vclavk Ji 250 K   168 K Kelmky 79 K
Aubrecht Vlasta 250 K   168 K Krepky 30 K
Vohradsk Karel 250 K   168 K Tic-Tac 15 K
Vondrov Lenka 250 K   168 K Benzn Auto Wartburk 500 K
Vohradskho squaw 250 K   168 K Benzn Auto 2 200 K
        Benzn motorka znaen trasy 200 K
Koutnk Vclav 250 K   168 K Benzn motorka doprovod 200 K
Novk Vclav 250 K   168 K Projet trasy wartburkem 100 K
Kostk Pavel 250 K   168 K Pivo Doubravice 323 K
Mlynakov Kamila 250 K   168 K Pivo Lip 630 K
        Pivo Plachtn 470 K
Szab Norbert 250 K   168 K Pivo Netiny 575 K
David Szabo 250 K   168 K Pivo Mantn 640 K
Vonek  Ondej  250 K   168 K    
Matjkov Hana 250 K   168 K    
           
turcov Mirka 250 K   168 K    
Halk Ji 250 K   168 K    
Jedlikov Jana 250 K   168 K    
Mareov Ivana 250 K   168 K    
           
Anto Jaroslav 250 K   168 K    
Ksa Jaroslav 250 K   168 K    
Buchar Nmonk 250 K   168 K    
Kuerov chlapec 250 K   168 K    
ek Daniel 100 K        
Fry Vclav 100 K        
           
Jedlika Ji 250 K   168 K    
vamberk Daniel 250 K   168 K    
Nov Radek 250 K   168 K    
Nov Pavlna 250 K   168 K    
           
Bejvlov Martina 250 K   168 K    
Lindov Petra 250 K   168 K    
Janov Ivana 250 K   168 K    
itov Radana 250 K   168 K    
           
Lblov ivana 100 K        
Vild Roman 100 K        
           
Koudele 170 K   168 K    
Pek 170 K   168 K    
Dragoun 170 K   168 K    
Trkovsk 170 K   168 K    
      5 557 K   3 962 K
         
Celkem 8 330 K   celkem 9 519 K
         
disponibiln -1 189 K