Pravidla

 1. Soutěžit smějí čtyřčlenná (ve výjimečných případech i pětičlenná) družstva, čítající minimálně jednu osobu ženského pohlaví (pořadatelé mohou v případě podezření provést kontrolu této podmínky). O eventuelních výjimkách rozhoduje vedení závodu.

 2. Celé družstvo musí absolvovat celou trasu i jednotlivé etapy na kole, nebo pěšky v limitu stanoveném vedením závodu před zahájením závodu.

 3. Při závodě musí družstvo společně vypít 24 piv (ženy mohou pít malá piva, jedno pivo=velký fernet), na každého závodníka se počítá vypití šesti piv.

 4. Konzumace, která se započítává závodníkům je možná pouze na stanovených občerstvovacích  stanicích, což je Zámecká restaurace Manětín, Hostinec Na Radnici v Nečtinech, Hostinec pod hájenkou v Lipí a Hospůdka u Hlousů v České Doubravici.

 5. Závod je rozdělen na samostatně měřené etapy.

 6. Do cíle každé etapy musí všechny družstva dorazit nejpozději jednu hodinu po čase prvního družstva. Pokud tuto podmínku některé družstvo nesplní, je ze závodu diskvalifikováno. Šéf družstva se může pomocí mobilního telefonu dotázat ředitele závodu na zbývající čas pro dokončení každé etapy.

 7. Start všech etap je pro všechna družstva společný.

 8. Výsledný čas družstva je součtem časů etap a nejlepšího času člena družstva na vrchařské prémii.

 9. Čas etapy každého družstva je časem nejpomalejšího člena družstva.

 10. Vypitá piva jsou zaznamenávána na spotřebním lístku družstva pověřenou obsluhou na občerstvovací stanici.

 11. Do součtu jsou započítána pouze piva vypitá po odstartování závodu a vypitá na občerstvovacích stanicích označených v itineráři

 12. Startovné je 300,- Kč na osobu. Je použito na výrobu účastnických triček, a pohonné hmoty závodníků a doprovodných vozidel. Po závodě bude účastníkům poskytnuto k nahlédnutí vyúčtování. Zbývající finanční prostředky budou společně propity.

 13. Za deště se závod odkládá dle rozhodnutí vedení závodu.

 14. Alternativa za pivo je u mužů velký fernet, velká becherovka, a jiný velký panáky, případně 2dcl vína. U žen je možno alternovat malým fernetem, jiným malým panákem, případně 1 dcl vína. Alternativní zdroje pití si soutěžící zajišťují sami.

 15. Termín pro přihlášení do závodu je do 16.5.2003. Přihlášení je provedeno uhrazením startovného za všechny členy družstva.

 16. Šéf každého družstva před startem obdrží mapu pro každého člena svého družstva a spotřební lístek družstva, v případě jeho ztráty je družstvo penalizováno 180 trestnými minutami.

 17. Discipliny musí každý plnit sám za sebe, nelze se zastupovat.

 18. Zahájení každé discipliny je nejdříve 30 minut po příjezdu prvého družstva do cíle etapy.

 19. Disciplina 1 – Ukusování párků za jízdy

  1. cílem je ukousnout alespoň jeden centimetr z párku pověšeného na provázku ve výšce obličeje jedoucího závodníka

  2. každý ze čtyřech závodníků družstva má dva pokusy

  3. závodník nesmí použít brzdy, v případě porušení tohoto pravidla bude závodník diskvalifikován z této discipliny

  4. za ukousnutí každého párku na první pokus se družstvu odečítá 10 minut z celkového času

  5. za ukousnutí každého párku na druhý pokus se družstvu odečítá 5 minut z celkového času

  6. po ukousnutí párku musí závodník ujet ještě 5 metrů

  7. závodníkovi se v průběhu plnění discipliny nesmí zastavit kola

 20. Disciplina 2 – tajná

 21. Disciplina 3 - plivání Tic-Tac do dálky

  1. musí se plivat z místa, bez přešlapu

  2. celková naplivaná vzdálenost (4 závodníky) se odečítá od celkového času v poměru 1 m za 1 minutu

 22. trasa bude označena šipkami nastříkanými barevným sprejem na cestě. Kritické body jsou vyznačeny na mapě a v realitě na cestě, případně na stromech pomocí spreje.

 23. V rámci závodu jsou oceněny mimo soutěž tyto kategorie jednotlivce:

  1. Nejstarší idiot

  2. Nejmladší idiot

  3. Vítěz vrchařské prémie

 24. Protesty proti průběhu závodu je možné podávat řediteli závodu prostřednictvím šéfa družstva.

 25. Ředitel závodu se svým poradím sborem může kdykoliv udělat diktátorské autokratické rozhodnutí, které slouží k zajištění hladkého průběhu závodu.