Pravidla 2004

 1. Soutěžit smějí čtyřčlenná (ve výjimečných případech i pětičlenná) družstva, čítající minimálně jednu osobu ženského pohlaví (pořadatelé mohou v případě podezření provést kontrolu této podmínky). O eventuelních výjimkách rozhoduje vedení závodu.

 2. Družstva se hodnotí podle pořadí na jednotlivých disciplinách:

  1. čas družstva dosažený při závodě

  2. zatloukání hřebíků

  3. řezání klády

  4. přejezd zručnosti

  5. tajná disciplina

   

 3. Družstva plní discipliny podle jejich pořadí při dojezdu na stanoviště.

 4. V každé z pěti disciplin získá družstvo nějaké umístění, které odpovídá jeho dosaženému výkonu (1. - n-té místo). Výsledné pořadí družstva je součtem jeho dílčích pořadí na jednotlivých disciplinách. Vítězí družstvo, které dosáhlo nejnižšího součtu umístění.

 5. Čas se měří jen u první etapy (start - hřiště TJ Sokol Manětín, cíl - Ranč Havraní kámen Rabštejn nad Střelou) a druhé etapy (start - Ranč Havraní kámen Rabštejn nad Střelou, cíl - Pohostinství v Novosedlích). Poslední etapa (start - Pohostinství v Novosedlích, cíl - hřiště TJ Sokol Manětín) se neměří, účastníci závodu ji jedou společně. V rámci poslední etapy je společně dosaženo nejvyššího bodu tratě závodu, vrcholu Chlumské hory (650,5 m.n.m.)

 6. Při závodě musí družstvo společně vypít 24 piv (ženy mohou pít malá piva, jedno pivo=velký fernet), na každého závodníka se počítá vypití šesti piv.

 7. Konzumace, která se započítává závodníkům je možná pouze na stanovených občerstvovacích  stanicích, což je Koliba na hřišti TJ Sokol Manětín, Ranč Havraní kámen Rabštejn nad Střelou a Pohostinství v Novosedlích.

 8. První a druhá etapa se měří samostatně.

 9. Do cíle každé etapy musí všechny družstva dorazit nejpozději jednu hodinu po čase prvního družstva. Pokud tuto podmínku některé družstvo nesplní, je ze závodu diskvalifikováno. Šéf družstva se může pomocí mobilního telefonu dotázat ředitele závodu na zbývající čas pro dokončení každé etapy.

 10. Start všech etap je pro všechna družstva společný.

 11. Výsledný čas družstva je součtem časů etap.

 12. Čas etapy každého družstva je časem nejpomalejšího člena družstva.

 13. Vypitá piva jsou zaznamenávána na spotřebním lístku družstva pověřenou obsluhou na občerstvovací stanici.

 14. Do součtu jsou započítána pouze piva vypitá po odstartování závodu a vypitá na občerstvovacích stanicích označených v itineráři

 15. Startovné je 150,- Kč na osobu. Je použito na výrobu účastnických triček, a pohonné hmoty  doprovodných vozidel. Každý závodník si sám platí svoji útratu během závodu včetně předepsaného počtu piv!!!!Po závodě bude účastníkům poskytnuto k nahlédnutí vyúčtování. Zbývající finanční prostředky budou společně propity.

 16. Za deště se závod odkládá dle rozhodnutí ředitele závodu.

 17. Alternativa za pivo je u mužů velký fernet, velká becherovka, a jiný velký panáky, případně 2dcl vína. U žen je možno alternovat malým fernetem, jiným malým panákem, případně 1 dcl vína. Alternativní zdroje pití si soutěžící zajišťují sami.

 18. Termín pro přihlášení do závodu je do 20.5.2004. Přihlášení je provedeno uhrazením startovného za všechny členy družstva.

 19. Šéf každého družstva před startem obdrží mapu pro každého člena svého družstva a spotřební lístek družstva, v případě jeho ztráty je družstvo diskvalifikováno.

 20. Šéf každého družstva odevzdává spotřební lístek řediteli závodu po ukončení 2. etapy

 21. Piva, která družstvo nestihne vypít do konce druhé etapy, vypije při plnění poslední discipliny v cíli závodu.
   

 22. Disciplina 1 – Jízda na kole po trase závodu

  1. družstvo musí ujet stanovenou trasu

 23. Disciplina 2 – Zatloukání hřebíků na čas

  1. vyhrává družstvo, které v co nejkratším čase zatluče svoje hřebíky.

  2. Vedoucí družstva dostane na startu discipliny pouze 8 hřebíků a kladivo.

  3. každý člen družstva zatluče tři hřebíky 90-ky do trámu, družstvo tedy zatlouká osm hřebíků.

  4. hřebíky zatlouká každý člen družstva sám, nelze se zastupovat, v případě že některý člen družstva zatluče více než dva hřebíky, je družstvo z této discipliny diskvalifikováno.

  5. první člen družstva zatluče dva hřebíky a předá kladivo dalšímu členovi, který rovněž zatluče své dva hřebíky a předá dalšímu členovi družstva atd...

  6. družstvu se měří čas od zahájení tlučení prvním členem až po zatlučení posledního hřebíku posledním členem družstva

  7. za každý nezatlučený hřebík (u zatlučeného je vidět pouze horní plocha hlavičky) je družstvo penalizováno 30 sekundami, které se přičítají k celkovému času družstva v této disciplině.

  8. Limit pro splnění této discipliny je 4 minuty.

  9. Všichni závodníci používají stejné kladivo na zatloukání.

 24. Disciplina 3 - řezání kol z klády

  1. vyhrává družstvo, které dříve uřízne dvě kola (o  šířce cca. 5 cm) z klády.

  2. vždy dva a dva závodníci z družstva řežou z dřevěné klády pilou kolo.

  3. čas se začíná měřit při zahájení řezání prvními dvěma závodníky, čas se stopuje při úplném doříznutí druhého kola.

  4. žádný závodník nesmí řezat dvakrát

  5. závodníci mohou použít jednu ze tří pil na startu

 25. Disciplina 4 - přejezd zručnosti

  1. vyhrává družstvo, které dříve postupně přejede kývající se prkno na kládě a na konci vypije lahvové pivo

  2. disciplina se startuje tím, že první závodník převezme štafetový kolík (lahvové pivo) a s tímto kolíkem přejede na kole, na kterém jede závod, houpající se prkno, které je v prostředku opřeno o kládu.

  3. po přejetí prkna první závodník objede z prava otáčkovou metu (předním i zadním kolem) a vrací se na kole zpět na startovní čáru, kde předá štafetový kolík dalšímu členovi družstva.

  4. takto postupně absolvují přejezd všichni členové družstva.

  5. Pokud člen družstva při přejezdu spadne z prkna, smí pokračovat, ale družstvo je penalizováno 30 vteřinami.

  6. po projetí cílem posledním členem družstva musí ještě kdokoliv z družstva vypít štafetový kolík (celé pivo musí vypít pít pouze jediný člen družstva!!)

  7. po vypití štafetového kolíku musí družstvo vypít zbývající piva do celkového počtu 24.

  8. po vypití štafetového kolíku se družstvu stopuje čas

   

 26. Trasa není značena, družstvo se orientuje výhradně podle mapy.

 27. V rámci závodu jsou oceněny mimo soutěž tyto kategorie jednotlivce:

  1. Nejstarší idiot

  2. Nejmladší idiot

  3. Výdržák roku

 28. Protesty proti průběhu závodu je možné podávat řediteli závodu prostřednictvím šéfa družstva maximálně do vyhlášení výsledků.

 29. Ředitel závodu se svým poradím sborem (Václavík, Koudele, Aubrecht, Severa, Kůsa) může kdykoliv udělat diktátorské autokratické rozhodnutí, které slouží k zajištění hladkého průběhu závodu.