Pravidla 2005

 1. Soutěžit smějí čtyřčlenná (ve výjimečných případech i pětičlenná) družstva, čítající minimálně jednu osobu ženského pohlaví (řeitel závodu s poradním sborem mohou v případě podezření provést kontrolu této podmínky). O eventuelních výjimkách rozhoduje ředitel závodu.

 2. Každý účastník závodu jede na vlastní nebezpečí a plně odpovídá za skutky a činy,které spáchá v průběhu závodu.

 3. Každý účastník závodu musí mít cyklistickou přilbu.

 4. Pokud je účastník závodu nezpůsobilý provozu na pozemních komunikacích, může být ředitelem, nebo radou starších ze závodu vyloučen bez podrobného zdůvodňování.

 5. Družstva se hodnotí podle pořadí na jednotlivých disciplinách:

  1. čas družstva dosažený v 1. etapě (Manětín - Štichovice)

  2. disciplina na stanovišti 1

  3. čas družstva dosažený ve 2. etapě (Štichovice - Lité)

  4. disciplina na stanovišti 2

  5. čas družstva dosažený ve 3. etapě (Lité - Lipí)

  6. disciplina na stanovišti 3

  7. 4 etapa - neměřená (Lipí - Manětín)

  8. disciplina na stanovišti 4

 6. Družstva plní discipliny podle jejich pořadí při dojezdu na stanoviště.

 7. V každé z 8 disciplin získá družstvo nějaké umístění, které odpovídá jeho dosaženému výkonu (1. - n-té místo). Výsledné pořadí družstva je součtem jeho dílčích pořadí na jednotlivých disciplinách. Vítězí družstvo, které dosáhlo nejnižšího součtu umístění.

 8. Čas se měří jen u první, druhé a třetí  etapy. Poslední etapa se neměří, účastníci závodu ji jedou společně.

 9. Při závodě musí družstvo společně vypít 24 piv (ženy mohou pít malá piva, jedno pivo=velký fernet), na každého závodníka se počítá vypití šesti piv.

 10. Konzumace, která se započítává závodníkům je možná pouze na stanovených občerstvovacích  stanicích v cílech jednotlivých etap a nebo na startu závodu (ale až po odstartování závodu).

 11. Do cíle každé etapy musí všechny družstva dorazit nejpozději jednu hodinu po čase prvního družstva. Pokud tuto podmínku některé družstvo nesplní, je ze závodu diskvalifikováno. Šéf družstva se může pomocí mobilního telefonu dotázat ředitele závodu na zbývající čas pro dokončení každé etapy.

 12. Start všech etap je pro všechna družstva společný.

 13. Čas etapy každého družstva je časem nejpomalejšího člena družstva.

 14. Vypitá piva jsou zaznamenávána na spotřebním lístku družstva pověřenou obsluhou na občerstvovací stanici.

 15. Do součtu jsou započítána pouze piva vypitá po odstartování závodu a vypitá na občerstvovacích stanicích označených v itineráři

 16. Startovné je 150,- Kč na osobu. Je použito na výrobu účastnických triček, a pohonné hmoty  doprovodných vozidel. Každý závodník si sám platí svoji útratu během závodu včetně předepsaného počtu piv!!!! Po závodě bude účastníkům poskytnuto k nahlédnutí vyúčtování. Zbývající finanční prostředky budou společně propity.

 17. Za deště se závod odkládá dle rozhodnutí ředitele závodu.

 18. Alternativa za pivo je u mužů velký fernet, velká becherovka, a jiný velký panáky, případně 2dcl vína. U žen je možno alternovat malým fernetem, jiným malým panákem, případně 1 dcl vína.

 19. Termín pro přihlášení do závodu je 13.6.2005. Přihlášení je provedeno uhrazením startovného za všechny členy družstva.

 20. Šéf každého družstva před startem obdrží mapu pro každého člena svého družstva a spotřební lístek družstva, v případě jeho ztráty je družstvo diskvalifikováno.

 21. Šéf každého družstva odevzdává spotřební lístek řediteli závodu po ukončení závodu.

 22. Piva určená jako limit, musí družstvo vypít nejpozději při poslední disciplině. Při poslední disciplině jsou přípustná pouze piva pitá z půllitru natočená v Hostinci u Eretů.
   

 23. Discipliny 1, 3, 5, 7 – Jízda na kole po trase závodu

  1. družstvo musí ujet stanovenou trasu, každá z etap se měří samostatně a je samostatně hodnocená (vyjma 4.etapy = 7.disciplíny, ta se jede společně a není měřena).

 24. Disciplina 2 – Sprint na kole

  1. jeden vybraný člen družstva projede na čas krátkou sprintovou trať

  2. družstvo, jehož, sprinter dosáhl nejkratšího času, vyhrává

 25. Disciplina 4 - Výměna duše u kola

  1. družstvo na čas  libovolným způsobem vymění duši u připraveného kola

  2. čas se stopne když vedoucí družstva zařve HOTOVO na časoměřiče

  3. pokud je při kontrole po stopnutí času zjištěno, že duše z kola kouká, je družstvo diskvalifikováno.

 26. Disciplina 6 - Tajná disciplina

 27. Disciplina 8 - Pití piva na čas

  1. tři členové družstva postupně pijou na čas točené pivo v Hostinci u Eretů.

  2. Každý člen družstva pije svůj půllitr.

  3. Ředitel závodu a rada starších kontroluje, zda si závodníci místo pití nelejou pivo za triko, v takovém případě je družstvo penalizováno 1 minutou za každého politého člena družstva.

 28. Trasa není celá značena, družstvo se orientuje podle mapy a podle značení v nepřehledných úsecích.

 29. V rámci závodu jsou oceněny mimo soutěž tyto kategorie jednotlivce:

  1. Nejstarší idiot

  2. Nejmladší idiot

  3. Výdržák roku

  4. Nejstarší družstvo

  5. Nejrychlejší idiot

  6. Ochlastové roku

  7. Řidič Mirek Dušín

 30. Protesty proti průběhu závodu je možné podávat řediteli závodu prostřednictvím šéfa družstva maximálně do vyhlášení výsledků.

 31. Ředitel závodu Slávek Pešík s radou starších (Václavík, Koudele, Aubrecht, Severa, Kůsa) může kdykoliv udělat diktátorské autokratické rozhodnutí, které slouží k zajištění hladkého průběhu závodu.