Pravidla  24 beer L´ Manětín 2006 – Volduchy 10.6. 2006          

 

 •                                                                                                                                                                          Soutěžit smějí čtyřčlenná (ve výjimečných případech i pětičlenná) družstva, čítající minimálně jednu osobu ženského pohlaví (ředitel závodu s poradním sborem mohou v případě podezření provést kontrolu této podmínky). O eventuelních výjimkách rozhoduje ředitel závodu.

 • Účastníci závodu budou mít přidělena startovní čísla po družstvech. Každé družstvo bude mít stejnou první číslici (např. 11-14, 21-24,31-34,atd.) Podle těchto čísel budou zapisováni v průběho závodu.

 • Každý účastník závodu jede na vlastní nebezpečí a plně odpovídá za skutky a činy,které spáchá v průběhu závodu.

 • Každý účastník závodu musí mít cyklistickou přilbu.

 • Pokud je účastník závodu nezpůsobilý provozu na pozemních komunikacích, může být ředitelem, nebo radou starších ze závodu vyloučen bez podrobného zdůvodňování.

 • Družstva se hodnotí podle pořadí na jednotlivých disciplinách:

1.     čas družstva dosažený v 1. etapě (ATC Habr – Lhota pod Radčem)

2.     disciplina na stanovišti 1- jízda na Protivném kole

3.     čas družstva dosažený ve 2. etapě (Lhota p.R. - Drahoňův Újezd)

4.     disciplina na stanovišti 2 – Blbounův běh

5.     čas družstva dosažený ve 3. etapě (Chotětín -Těškov)

6.     disciplina na stanovišti 3 - tajná

7.     4.etapa – v této etapě se čas neměří  ( Těškov – ATC Habr)

8.     disciplina v cílijízda zručnosti dvojic

 •  Družstva plní discipliny podle jejich pořadí při dojezdu na stanoviště.

 • V každé z disciplin získá družstvo nějaké umístění, které odpovídá jeho dosaženému výkonu (1. - n-té místo). Výsledné pořadí družstva je součtem jeho dílčích pořadí na jednotlivých disciplinách. Vítězí družstvo, které dosáhlo nejnižšího součtu umístění.

 • Čas se měří jen u první, druhé a třetí  etapy. Poslední etapa se neměří, účastníci závodu ji jedou společně.

 • Při závodě musí družstvo společně vypít 24 piv (ženy mohou pít malá piva,), na každého závodníka se počítá vypití šesti piv.

 • Konzumace, která se započítává závodníkům je možná pouze na stanovených občerstvovacích  stanicích v cílech prvních tří etap  nebo na startu závodu (ale až po odstartování závodu).

 • Do cíle každé etapy musí všechny družstva dorazit nejpozději jednu hodinu po čase prvního družstva. Pokud tuto podmínku některé družstvo nesplní, je ze závodu diskvalifikováno. Šéf družstva se může pomocí mobilního telefonu dotázat ředitele závodu na zbývající čas pro dokončení každé etapy.

 • Start všech etap je pro všechna družstva společný.

 • Čas etapy každého družstva je časem nejpomalejšího člena družstva.

 • Vypitá piva jsou zaznamenávána na spotřebním lístku družstva pověřenou obsluhou na občerstvovací stanici.

 • Do součtu jsou započítána pouze piva vypitá po odstartování závodu a vypitá na občerstvovacích stanicích označených v itineráři

 • Startovné je cca. 150,- Kč na osobu. Je použito na výrobu účastnických triček, a pohonné hmoty  doprovodných vozidel. Každý závodník si sám platí svoji útratu během závodu včetně předepsaného počtu piv!!!! Po závodě bude účastníkům poskytnuto k nahlédnutí vyúčtování. Zbývající finanční prostředky budou společně propity.

 • Za deště se závod odkládá dle rozhodnutí ředitele závodu.

 • Alternativa za pivo je u mužů velký fernet, velká becherovka, a jiný velký panáky, případně 2dcl vína. U žen je možno alternovat malým fernetem, jiným malým panákem, případně 1 dcl vína.

 • Termín pro přihlášení do závodu je 27.5.2006. Přihlášení je provedeno uhrazením startovného za všechny členy družstva.

 • Šéf každého družstva před startem obdrží mapu trasy a spotřební lístek družstva, v případě jeho ztráty je družstvo diskvalifikováno.

 • Šéf každého družstva odevzdává spotřební lístek řediteli závodu po dojetí 3.etapy a splnění úkolu vypití 6 piv každým členem družstva.

 • Piva určená jako limit, musí družstvo vypít nejpozději do startu poslední etapy.
   

 • Discipliny 1,3,5 – Jízda na kole po trase závodu na čas

 • Družstvo musí ujet stanovenou trasu, každá z etap se měří a je hodnocená samostatně.

 • Disciplina 2 – Jízda na Protivném kole

 • Dva vybraní členové družstva (jeden musí být dívka či žena) mají každý tři pokusy na ujetí co největší vzdálenosti na Protivném kole.

 • Započítává se nejdelší pokus.

 • Při nasedání smí kolo být drženo jiným členem družstva,ale nesmí jím být při startu postrčeno.

 • Vyhrává družstvo, jehož členové najedou největší vzdálenost

 • Disciplina 4 – Blbounův běh

 • Soutěží všichni členové družstva štafetovým způsobem

 • Na volné prostranství bude zatlučen dřevěný kolík tak,aby ze země vyčníval cca 40 cm

 • Ve vzdálenosti cca 15 m bude postavena židle s 2 dl skleničkou piva

 • Družstvo se seřadí za židlí a členové postupně plní určený úkol

 • Ten zní, doběhnout od židle ke kolíku, položit na něj jednu ruku a 10x ho oběhnout dokola, poté běh zpátky k židli a vypití skleničky piva

 • Po položení prázdné skleničky na židli vybíhá další člen

 • Polití trika či dresu pivem znamená diskvalifikaci  

 • Vyhrává družstvo s nejkratším časem

 • Za poblití se při disciplíně se připočítá trestných 15 minut

 • Disciplina 6 - Tajná disciplina

 • Disciplina 7 -  společná jízda po trase 4.etapy

 • Disciplina 8 -  jízda zručnosti dvojic

 • Provádí dva vybraní členové družstva

 • Po odstartování soutěžící nasednou na kola, seberou se stolu za jízdy jeden lahváče,druhý otvírák

 • Za jízdy si vzájemně lahváče otevřou a společně vypijou

 • Po vyprázdnění láhváče ho postaví na stůl a je jim změřen čas

 • Vyhrává dvojice s nejkratším časem

 • Spadnutí s kola, rozbití lahváče nebo poražení stolu znamená diskvalifikaci

 • Trasa není celá značena, družstvo se orientuje podle mapy a podle značení v nepřehledných úsecích.

 • V rámci závodu jsou oceněny mimo soutěž tyto kategorie jednotlivce:

 • Nejstarší idiot

 • Miss 24 beer aneb Nejlepší družstevní kozenky

 • Největší blboun

 • Nejstarší družstvo

 • Ochlastové roku

 • Řidič Mirek Dušín

 • Protesty proti průběhu závodu je možné podávat řediteli závodu prostřednictvím šéfa družstva maximálně do vyhlášení výsledků.

 • Ředitel závodu Slávek Pešík s radou starších (Václavík, Koudele, Severa, Aubrecht V.) může kdykoliv udělat diktátorské autokratické rozhodnutí, které slouží k zajištění hladkého průběhu závodu.