Pravidla 2006

 1. Soutěžit smějí čtyřčlenná (ve výjimečných případech i pětičlenná) družstva, čítající minimálně jednu osobu ženského pohlaví (řeitel závodu s poradním sborem mohou v případě podezření provést kontrolu této podmínky). O eventuelních výjimkách rozhoduje ředitel závodu.

 2. Každý účastník závodu jede na vlastní nebezpečí a plně odpovídá za skutky a činy,které spáchá v průběhu závodu.

 3. Každý účastník závodu musí mít cyklistickou přilbu.

 4. Pokud je účastník závodu nezpůsobilý provozu na pozemních komunikacích, může být ředitelem, nebo radou starších ze závodu vyloučen bez podrobného zdůvodňování.

 5. Družstva se hodnotí podle pořadí na jednotlivých disciplinách:

  1. čas družstva dosažený v 1. etapě (Manětín - Novosedly)

  2. disciplina na stanovišti 1

  3. čas družstva dosažený ve 2. etapě (Novosedly - Nečtiny)

  4. disciplina na stanovišti 2

  5. disciplina v cíli

 6. Družstva plní discipliny podle jejich pořadí při dojezdu na stanoviště.

 7. V každé z disciplin získá družstvo nějaké umístění, které odpovídá jeho dosaženému výkonu (1. - n-té místo). Výsledné pořadí družstva je součtem jeho dílčích pořadí na jednotlivých disciplinách. Vítězí družstvo, které dosáhlo nejnižšího součtu umístění.

 8. Čas se měří jen u první, druhé a třetí  etapy. Poslední etapa se neměří, účastníci závodu ji jedou společně.

 9. Při závodě musí družstvo společně vypít 24 piv (ženy mohou pít malá piva, jedno pivo=velký fernet), na každého závodníka se počítá vypití šesti piv.

 10. Konzumace, která se započítává závodníkům je možná pouze na stanovených občerstvovacích  stanicích v cílech jednotlivých etap a nebo na startu závodu (ale až po odstartování závodu).

 11. Do cíle každé etapy musí všechny družstva dorazit nejpozději jednu hodinu po čase prvního družstva. Pokud tuto podmínku některé družstvo nesplní, je ze závodu diskvalifikováno. Šéf družstva se může pomocí mobilního telefonu dotázat ředitele závodu na zbývající čas pro dokončení každé etapy.

 12. Start všech etap je pro všechna družstva společný.

 13. Čas etapy každého družstva je časem nejpomalejšího člena družstva.

 14. Vypitá piva jsou zaznamenávána na spotřebním lístku družstva pověřenou obsluhou na občerstvovací stanici.

 15. Do součtu jsou započítána pouze piva vypitá po odstartování závodu a vypitá na občerstvovacích stanicích označených v itineráři

 16. Startovné je cca. 150,- Kč na osobu. Je použito na výrobu účastnických triček, a pohonné hmoty  doprovodných vozidel. Každý závodník si sám platí svoji útratu během závodu včetně předepsaného počtu piv!!!! Po závodě bude účastníkům poskytnuto k nahlédnutí vyúčtování. Zbývající finanční prostředky budou společně propity.

 17. Za deště se závod odkládá dle rozhodnutí ředitele závodu.

 18. Alternativa za pivo je u mužů velký fernet, velká becherovka, a jiný velký panáky, případně 2dcl vína. U žen je možno alternovat malým fernetem, jiným malým panákem, případně 1 dcl vína.

 19. Termín pro přihlášení do závodu je 2.5.2006. Přihlášení je provedeno uhrazením startovného za všechny členy družstva.

 20. Šéf každého družstva před startem obdrží mapu pro každého člena svého družstva a spotřební lístek družstva, v případě jeho ztráty je družstvo diskvalifikováno.

 21. Šéf každého družstva odevzdává spotřební lístek řediteli závodu po ukončení závodu.

 22. Piva určená jako limit, musí družstvo vypít nejpozději do startu poslední etapy.
   

 23. Discipliny 1,3 – Jízda na kole po trase závodu

  1. družstvo musí ujet stanovenou trasu, každá z etap se měří samostatně a je samostatně hodnocená

 24. Disciplina 2 – Plivání Tic-Tac do dálky

  1. musí se plivat z místa, bez přešlapu a bez rozběhu

  2. Vyhrává družstvo, které postupně naplive delší vzdálenost

 25. Disciplina 4 - Jízda zručnosti a dovednosti

  1. družstvo reprezentuje jeden vybraný člen

  2. odstartuje na kole a dojede ke značce

  3. zde zastaví a sestoupí z kola

  4. odmontuje přední kolu

  5. oběhne s ním metu

  6. namontuje přední kolo zpět

  7. dojede do cíle disciplíny

  8. vyhrává družstvo s nejkratším časem

  9. za špatně namontované kolo se družstvo diskvalifikuje

 26. Disciplina 6 - Tajná disciplina

 27. Trasa není celá značena, družstvo se orientuje podle mapy a podle značení v nepřehledných úsecích.

 28. V rámci závodu jsou oceněny mimo soutěž tyto kategorie jednotlivce:

  1. Nejstarší idiot

  2. Nejmladší idiot

  3. Výdržák roku

  4. Nejstarší družstvo

  5. Nejrychlejší idiot

  6. Ochlastové roku

  7. Řidič Mirek Dušín

 29. Protesty proti průběhu závodu je možné podávat řediteli závodu prostřednictvím šéfa družstva maximálně do vyhlášení výsledků.

 30. Ředitel závodu Slávek Pešík s radou starších (Václavík, Koudele, Severa) může kdykoliv udělat diktátorské autokratické rozhodnutí, které slouží k zajištění hladkého průběhu závodu.