Pravidla 2007

 1. Soutěžit smějí čtyřčlenná (ve výjimečných případech i pětičlenná) družstva, čítající minimálně jednu osobu ženského pohlaví (řeitel závodu s poradním sborem mohou v případě podezření provést kontrolu této podmínky). O eventuelních výjimkách rozhoduje ředitel závodu.

 2. Každý účastník závodu jede na vlastní nebezpečí a plně odpovídá za skutky a činy,které spáchá v průběhu závodu.

 3. Každý účastník závodu musí mít cyklistickou přilbu. Nevztahuje se to na osoby starší 50 let.

 4. Pokud je účastník závodu nezpůsobilý provozu na pozemních komunikacích, může být ředitelem, nebo radou starších ze závodu vyloučen bez podrobného zdůvodňování.

 5. Družstva se hodnotí podle pořadí na jednotlivých disciplinách:

  1. čas družstva dosažený v 1. etapě (Manětín - Rabštejn nad Střelou)

  2. disciplina na stanovišti 1

  3. čas družstva dosažený ve 2. etapě (Rabštejn nad Střelou - Nové Dvory)

  4. disciplina na stanovišti 2

  5. čas družstva dosažený ve 3. etapě (Nové Dvory - Chrašťovice)

  6. disciplína na stanovišti 3

  7. čas družstva dosažený ve 4. etapě (Chrašťovice - Česká Doubravice)

  8. disciplina na stanovišti 4

  9. disciplina v cíli

 6. Družstva plní discipliny podle jejich pořadí při dojezdu na stanoviště.

 7. V každé z disciplin získá družstvo umístění, které odpovídá jeho dosaženému výkonu (1. - n-té místo). Výsledné pořadí družstva je součtem jeho dílčích pořadí na jednotlivých disciplinách. Vítězí družstvo, které dosáhlo nejnižšího součtu umístění.

 8. Poslední etapa se neměří, účastníci závodu ji jedou společně.

 9. Do cíle každé etapy musí všechny družstva dorazit nejpozději jednu hodinu po čase prvního družstva. Pokud tuto podmínku některé družstvo nesplní, je ze závodu diskvalifikováno. Šéf družstva se může pomocí mobilního telefonu dotázat ředitele závodu na zbývající čas pro dokončení každé etapy.

 10. Start všech etap je pro všechna družstva společný.

 11. Čas etapy každého družstva je časem nejpomalejšího člena družstva.

 12. Startovné je cca. 150,- Kč na osobu. Je použito na výrobu účastnických triček, a pohonné hmoty  doprovodných vozidel. Každý závodník si sám platí svoji útratu během závodu!!!! Po závodě bude účastníkům poskytnuto k nahlédnutí vyúčtování. Zbývající finanční prostředky budou společně propity.

 13. Za deště se závod odkládá dle rozhodnutí ředitele závodu.

 14. Šéf každého družstva před startem obdrží mapu pro každého člena svého družstva a výsledkový lístek družstva, v případě jeho ztráty je družstvo diskvalifikováno.

 15. Šéf každého družstva odevzdává výsledkový lístek řediteli závodu po ukončení závodu.

 16. Discipliny 1,3,5,7 – Jízda na kole po trase závodu

  1. družstvo musí ujet stanovenou trasu, každá z etap se měří samostatně a je samostatně hodnocená

 17. Disciplina 2 – Křížovka na čas

  1. celé družstvo vyplňuje křížovku na čas

  2. vyhrává družstvo, které správně vyluští celou křížovku nejdříve

  3. podle dosaženého času se určí pořadí družstev

 18. Disciplina 4 - Dětská kostka na čas

  1. žena z družstva zasouvá postupně tvary do dětské kostky na čas

  2. vyhrává nejrychlejší družstvo

  3. podle dosaženého času se určí pořadí družstev

  4. v případě, že družstvo kostku rozbije, je diskvalifikováno

 19. Disciplina 6 - Otevírání piva za jízdy a následné vypití

  1. Provádí dva vybraní členové družstva

  2. Po odstartování soutěžící nasednou na kola, seberou se stolu za jízdy jeden lahváče,druhý otvírák

  3. Za jízdy si vzájemně lahváče otevřou a společně vypijou

  4. Po vyprázdnění láhváče ho postaví na stůl a je jim změřen čas

  5. Vyhrává dvojice s nejkratším časem

  6. Spadnutí s kola, rozbití lahváče nebo poražení stolu znamená diskvalifikaci

 20. Disciplina 7 - Slalom na tlačeném kole

  1. tři vybraní členové družstva postupně protlačí kolo slalomovou dráhou

  2. kolo drží za řídítka a tlačí ho před sebou slalomovou dráhou zadním kolem dopředu

  3. obě kola musí být stále na zemi

  4. poražená slalomová branka penalizuje čas družstva 20 sekundami navíc

  5. první člen je odstartován a po proběhnutí slalomové dráhy startuje dalšího člena družstva

 21. Disciplina 8 - Tajná disciplina

 22. Trasa není celá značena, družstvo se orientuje podle mapy a podle značení v nepřehledných úsecích.

 23. V rámci závodu jsou oceněny mimo soutěž tyto kategorie jednotlivce:

  1. Nejstarší idiot

  2. Nejmladší idiot

  3. Výdržák roku

  4. Nejstarší družstvo

  5. Nejrychlejší idiot

  6. Ochlastové roku

  7. Řidič Mirek Dušín

 24. Protesty proti průběhu závodu je možné podávat řediteli závodu prostřednictvím šéfa družstva maximálně do vyhlášení výsledků.

 25. Ředitel závodu Slávek Pešík s radou starších (Václavík, Koudele, Severa) může kdykoliv udělat diktátorské autokratické rozhodnutí, které slouží k zajištění hladkého průběhu závodu.