PRAVIDLA CYKLOPIJATHLONU

 

24 beer L´ MANETIN

________________________________________________

 

Druhá část – Volduchy 8.září 2007

 

 

1. Soutěže se smí zúčastnit 4-členné (ve výjimečných případech 5-členné,

povoluje rada starších) družstvo, ve kterém je minimálně jedna osoba ženského pohlaví. Ředitel závodu s radou starších mohou v případě podezření provést kontrolu

 této podmínky.

 

2. Každý účastník soutěže jede na vlastní nebezpečí a plně odpovídá za skutky a činy, které spáchá v průběhu soutěže.

 

3. Každý účastník soutěže musí mít ochrannou přilbu, toto nařízení se nevztahuje na osoby starší 50 let.

 

4. Pokud bude účastník shledán ředitelem s radou starších nezpůsobilý k provozu na pozemních komunikacích, může být těmito za soutěže vyloučen bez dalšího zdůvodňování.

 

5. Každému bude přiděleno startovní číslo. Každé družstvo bude mít stejnou první číslici (např. 11-14, 21-24, 31-34 atd.)

 

6. Družstva se hodnotí podle pořadí v cíli jednotlivých etap a podle výsledků  jednotlivých disciplínách. Čas je měřen v 1. až 4. etapě, 5. etapu jedou účastníci pohromadě bez měření času. Disciplíny na určených stanovištích se plní v pořadí, v jakém družstva do stanoviště dojedou.

 

7. Výsledné pořadí družstva je dáno prostým součtem jeho dílčích pořadí v jednotlivých etapách a disciplínách. Vítězí družstvo, které dosáhlo nejnižšího součtu umístění.

 

8. V průběhu soutěže musí každé družstvo vypít  24 oblíbených nápojů, každý člen družstva musí tedy vypít 6 oblíbených nápojů. Vypité oblíbené nápoje se započítávají pouze na určených občerstvovacích místech  nebo na startu soutěže. Na startu až po odstartování etapy. Vypité oblíbené nápoje jsou zaznamenávány na spotřebním lístku družstva zaškolenou obsluhou na občerstvovacích místech. Ženy mohou pít malé oblíbené nápoje.

 

9. Alternativa za oblíbený nápoj je u mužů velký ohnivý nápoj, případně 2 deci nápoje hroznového, u žen malý ohnivý nápoj, případně 1 deci nápoje hroznového.

 

 

10.  Velitel každého družstva dostane před startem spotřební lístek, který odevzdá řediteli   

       soutěže před startem 5. etapy.  V případě jeho ztráty je družstvo diskvalifikováno.

 

11. Požadovaný počet 24 nápojů musí družstvo vypít do startu 5. etapy.

 

12. Start do všech etap je hromadný na pokyn ředitele. Družstvo musí ujet stanovenou

      trasu, v 1. – 4. etapě je měřen čas a každá etapa je hodnocena samostatně.

 

13. Výsledný čas družstva v etapě je dán časem nejpomalejšího člena družstva. Členové

      družstva se mohou vzájemně tlačit, táhnout čí jinak popohánět.

 

14. Do cíle každé etapy musí všechna družstva dojet nejpozději jednu hodinu po příjezdu

      prvního družstva. Při dojetí po tomto limitu je družstvo diskvalifikováno. Velitel  

      družstva se může mobilním telefonem dotázat ředitele soutěže  na zbývající čas do

      limitu dojezdu.

 

15. Startovné cca 150 – 200 Kč, bude upřesněno a vybráno před startem soutěže. Bude

      použito na úhradu účastnických triček, pohonných hmot doprovodných vozidel, barev

      na označení trati a kancelářských potřeb. Po soutěži bude vyúčtování zveřejněno na

      www. stránkách závodu a zbylé finanční prostředky budou použity v následujícím  

      ročníku. 

 

16. V případě nepříznivého počasí bude soutěž zkrácena nebo upravena ředitelem  a    

      radou starších. V krajním případě bude omezena pouze na závěrečný večer s hudbou    

      a promítáním. Tento ,,večer“ však začne ihned po startu v 10 hodin po předání triček   

      a usazení se v restauraci.

 

17. Protesty proti průběhu soutěže je možné podávat řediteli závodu prostřednictvím ve-

      doucího družstva maximálně do vyhlášení výsledků.

 

18. Ředitel závodu Slávek Pešík s radou starších (Václavík, Hoblík, Aubrecht V. ) může 

      kdykoliv udělat diktátorské rozhodnutí, které bude sloužit k zajištění hladkého průbě-

      hu soutěže.

 

19. Trasa není celá značena, družstvo jede podle mapy a podle značení v nejasných

      částech tratě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POPIS ETAP :

 

 1. etapa :  skládá se z prologu a horské časovky družstev.

                   a) Prolog : ATC Habr – hájovna Těškov, 3,5 km, neměří se čas, ale podle

                                 pořadí v cíli se startuje do horské časovky družstev

                   b) Časovka družstev  pod vrchol Brno , 7,5 km, start a cíl u hájovny

                        Těškov, rozhoduje čas posledního člena družstva

 

 1. etapa :  hájovna Těškov – Medový Újezd, 15 km
 2. etapa :  Medový Újezd – Svojkovice, koupaliště, 14 km
 3. etapa : Svojkovice – Volduchy, náves před KD, 6 km
 4. etapa : NEMĚŘENÁ Volduchy – ATC Habr , 3 km

                                                                                              CELKOVÁ DÉLKA: 49 km

                        

POPIS DISCIPLÍN :

 

1.      disciplína – Hod na šaška, Medový Újezd

     Každý člen družstva dostane tři tenisáky a jeho úkolem bude trefit jimi otvor ve     

     figuríně šaška. Každá trefa je bod, kdo získá více bodů, vítězí. Bikerky hází

     z menší vzdálenosti.

2.      disciplína – Tajná, Svojkovice

Pravidla budou vysvětlena na místě.

3.      disciplína – Jízda na cyklobýku, Volduchy

Tato soutěž je určena výhradně pro ženy a dívky. Úkolem je projet vyznačenou   trať na čas na speciálně upraveném kole. Za každé šlápnutí nohou na zem jsou připočítány 3 vteřiny k výslednému času. Vítězí družstvo s nejkratším výsledným

časem.

4.      disciplína – Sežer párek, ATC Habr

Soutěží dva libovolně vybraní členové družstva.

Na provázku nataženém mezi stromy bude viset svisle párek. Úkolem soutěžícího je nasednout na bicykl na určeném místě a při průjezdu pod provázkem ukousnout párek. Obě kola musí být neustále na zemi a nesmí se zastavit.  Každý má jeden pokus směrem tam a druhý zpátky. Jakékoliv ukousnutí párku znamená kladný bod. Jakýkoliv dotyk nohy se zemí znamená záporný bod. Vítězí družstvo s větším počtem kladných bodů.  Párky budou ochuceny namočením do hořčice. Po absolvování disciplíny si každý svůj párek odváže a sežere. Čas se neměří.

 

  V rámci soutěže budou vyhodnoceny tyto samostatné kategorie:

 

 1. Nejstarší zřícenina = nejstarší účastník závodu
 2. Nejstarší družstvo = největší součet roků narození
 3. Amazonka soutěže = nejodvážnější bikerka
 4. Družstvo kládačů = družstvo, které mělo v některé z etap největší časový odstup od vítězů (dostalo kládu).
 5. Ochlastové roku = družstvo, které ukázkovým způsobem překročilo stanovený limit 24 nápojů .
 6. Biker Mirek Dušín = příkladný čin na trase závodu