Výsledková listina - Volduchy 2007    
                       
č. Družstvo Pořadí 1.etapy Pořadí 2.etapy Pořadí 3.etapy Pořadí 4.etapy Pořadí ŠAŠEK Pořadí TAJNÁ Pořadí CYKLOBÝK Pořadí PÁREK Součet umístění Pořadí o ceny Pořadí bez cen
1 Rudé brigády 5    4    4    6    4    4    4    3    34    4    6   
2 Team Dexter 4    2    2    3    4    5    6    2    28    2    2   
3 Voldušské šlapky 2    1    3    1    2    2    7    1    19    1    1   
4 Voldušské brzdy 9    10    10    10    1    2    1    4    47    7    9   
5 Obhajtým 6    6    5    5    2    1    5    2    32    3    4   
6 Hámkova družina 8    9    8    8    3    4    3    3    46    6    8   
7 Urnový háj 3    3    6    2    4    2    9    4    33    N 5   
8 Ko-Ko channel 7    7    7    9    4    3    2    3    42    5    7   
9 Kluci a holka 10    8    9    7    3    3    8    3    51    N 10   
10 Předjezdci 1    5    1    4    5    2    10    2    30    N 3   
11 N - družstvo neklasifikováno v celkovém pořadí o ceny z tohoto důvodu:                       
  Urnový háj - pouze 3-členné družstvo bez osoby ženského pohlaví        
  Kluci a holka - dva členové včetně holky vzdali ve 3.etapě         
  Předjezdci - pouze 3-členné družstvo bez osoby ženského pohlaví