Pravidla 2008

 1. Soutěžit smějí čtyřčlenná (ve výjimečných případech i pětičlenná) družstva, čítající minimálně jednu osobu ženského pohlaví (ředitel závodu s poradním sborem mohou v případě podezření provést kontrolu této podmínky). O eventuelních výjimkách rozhoduje ředitel závodu.
 2. Pokud ve družstvu není žádná žena, smí jet jen mimo závod a jeho výsledky se nezapočítávají do pořadí družstev
 3. Každý účastník závodu jede na vlastní nebezpečí a plně odpovídá za skutky a činy,které spáchá v průběhu závodu.
 4. Každý účastník závodu musí mít cyklistickou přilbu. Nevztahuje se to na osoby starší 50 let.
 5. Pokud je účastník závodu nezpůsobilý provozu na pozemních komunikacích, může být ředitelem, nebo radou starších ze závodu vyloučen bez podrobného zdůvodňování.
 6. Družstva se hodnotí podle pořadí na jednotlivých disciplinách:
  1. čas družstva dosažený v 1. etapě (Manětín - Nečtiny)
  2. disciplina na stanovišti 1
  3. čas družstva dosažený ve 2. etapě (Nečtiny - Vrtbo)
  4. disciplina na stanovišti 2
  5. čas družstva dosažený ve 3. etapě (Vrtbo - Vladměřice)
  6. disciplína na stanovišti 3
  7. disciplina v cíli
 7. Družstva plní discipliny podle jejich pořadí při dojezdu na stanoviště.
 8. Pokud má družstvo více členů ne 4, před plněním disciplíny se pomocí tahání sirek vylosuje čtveřice z družstva, která může disciplinu plnit.
 9. V každé z disciplin získá družstvo umístění, které odpovídá jeho dosaženému výkonu (1. - n-té místo). Výsledné pořadí družstva je součtem jeho dílčích pořadí na jednotlivých disciplinách. Vítězí družstvo, které dosáhlo nejnižšího součtu umístění.
 10. Poslední etapa se neměří, účastníci závodu ji jedou společně.
 11. Do cíle každé etapy musí všechny družstva dorazit nejpozději jednu hodinu po čase prvního družstva. Pokud tuto podmínku některé družstvo nesplní, je ze závodu diskvalifikováno. Šéf družstva se může pomocí mobilního telefonu dotázat ředitele závodu na zbývající čas pro dokončení každé etapy.
 12. Start všech etap je pro všechna družstva společný.
 13. Čas etapy každého družstva je časem nejpomalejšího člena družstva.
 14. Startovné je 230,- Kč na osobu. Je použito na výrobu účastnických triček, a pohonné hmoty  doprovodných vozidel a další výdaje související se závodem. Každý závodník si sám platí svoji útratu během závodu!!!! Po závodě je účastníkům poskytnuto k nahlédnutí vyúčtování na www.24beer.cz.
 15.  Za deště se závod odkládá dle rozhodnutí ředitele závodu.
 16. Šéf každého družstva před startem obdrží mapu pro každého člena svého družstva a výsledkový lístek družstva, v případě jeho ztráty je družstvo diskvalifikováno.
 17. Šéf každého družstva odevzdává výsledkový lístek řediteli závodu po ukončení závodu.
 18. Discipliny 1,3,5, – Jízda na kole po trase závodu
  1. družstvo musí ujet stanovenou trasu, každá z etap se měří samostatně a je samostatně hodnocená
 19. Disciplina 2 – Jízda na monokole
  1. Všichni členové družstva postupně projedou vyznačenou minitrasu.
  2. Za každé dotknutí se země závodníkem na vyznačené minitrase je družstvo penalizováno 5 vteřinami.
 20. Disciplina 4 – Blbounův běh

1.      Soutěží všichni členové družstva štafetovým způsobem

2.      Na volné prostranství bude zatlučen dřevěný kolík tak, aby ze země vyčníval cca 40 cm

3.      Ve vzdálenosti cca 15 m bude postavena židle s 2 dl skleničkou piva

4.      Družstvo se seřadí za židlí a členové postupně plní určený úkol

1.      Ten zní, doběhnout od židle ke kolíku, položit na něj jednu ruku a 10x ho oběhnout dokola, poté běh zpátky k židli

2.      Vybíhá další člen a postupně všichni

3.      Poslední člen musí vypít v cíli skleničku piva

4.      Polití trika či dresu pivem znamená diskvalifikaci  

5.      Vyhrává družstvo s nejkratším časem

6.      Za poblití se při disciplíně se připočítá trestných 15 minut

 1. Disciplina 6 - Hospodský trojboj - Hospodské šipky (10 šipek), krabičky, kostky
  1. Krabičky,– každý člen družstva 3x klikne krabičku. Dopadne-li na placato, získává  1 bod, na škrtátka 5 bodů a  na výšku 15 bodů. Výsledek za družstvo se sčítá.
  2. Kostky, tři kostky a každý hodí jednou (družstvo 4x), jako celkový počet bodů se počítá prostý součet bez žádných bonusů jako to jindy bývá…
  3. Šipky – jedna žena a další jeden člen družstva, každý z nich hází 3 šipky, tedy celkem 6 šipek. Sčítá se klasicky střed za 50, atd….
 2. Disciplina 7 - tajná
 3. Trasa není celá značena, družstvo se orientuje podle mapy a podle značení v nepřehledných úsecích.
 4. V rámci závodu jsou oceněny mimo soutěž tyto kategorie jednotlivce:
  1. Nejstarší borec (podle věku)
  2. 2. Nejstarší borec (podle věku)
  3. Nejmladší borec  (podle věku)
  4. Výdržák roku (za mimořádně houževnatý výkon v průběhu závodu)
  5. Nejrychlejší borec  (ten kdo dosáhl nejnižšího celkového času za jednotlivé tapy)
  6. Ochlastové roku  (družstvo, které první splní limit pitného režimu)
  7. Mirek Dušín (cana Fair-Play)
  8. Nejsympatičtější cyklistka – (vybírá rada starších a pořadatelé)
 5. Protesty proti průběhu závodu je možné podávat řediteli závodu prostřednictvím šéfa družstva maximálně do vyhlášení výsledků.
 6. Ředitel závodu Slávek Pešík s radou starších (Václavík, Koudele, Aubrecht, Severa) může kdykoliv udělat diktátorské autokratické rozhodnutí, které slouží k zajištění hladkého průběhu závodu.