PRAVIDLA CYKLOPIJATHLONU

 

24 beer L´ MANETIN – 8. ročník

_

Level 2 – Volduchy 12.září 2009

 

 

1. Soutěže se smí zúčastnit 4-členný (ve výjimečných případech 5-členný,

    povoluje rada starších) tým, ve kterém je minimálně jedna osoba ženského     

    pohlaví. Ředitel závodu s radou starších mohou v případě podezření provést kontrolu

    této podmínky.

 

2. Každý účastník soutěže jede na vlastní nebezpečí a plně odpovídá za skutky a    

    činy, které spáchá v průběhu soutěže.

 

3. Každý účastník soutěže musí mít ochrannou přilbu, toto nařízení se nevztahuje   

    na osoby starší 50 let.

 

4. Pokud bude účastník shledán ředitelem s radou starších nezpůsobilý k provozu   

    na pozemních komunikacích, může být těmito za soutěže vyloučen bez dalšího   

    zdůvodňování.

 

6. Týmy se hodnotí podle pořadí v cíli jednotlivých etap a podle výsledků  

     jednotlivých disciplínách. Čas je měřen ve 2. až 4. etapě, 1. etapa je slavnostní,  

     účastníci ji jedou pohromadě za autem ředitele bez měření času. Disciplíny na

     určených stanovištích se průběžně plní v pořadí,  v jakém družstva do stanoviště   

     dojedou.

 

7. Výsledné pořadí týmu je dáno prostým součtem jeho dílčích pořadí v jednotlivých  

    etapách a disciplínách. Vítězí tým, který dosáhl nejnižšího součtu umístění. Pokud má

    tým více než 4 členy, losuje se před plněním disciplíny taháním sirek, kteří 4 členové

    budou disciplínu plnit.

 

8. Vítězný tým obdrží ceny od hlavního sponzora soutěže p. Ivo Sternera – ATC Habr.

    

9. V průběhu soutěže musí každý tým vypít  24 oblíbených nápojů, každý člen  

    týmu musí tedy vypít 6 oblíbených nápojů. Vypité oblíbené nápoje se započítávají

    pouze na určených občerstvovacích místech  nebo na startu soutěže. Na startu až po     

    odstartování etapy. Vypité oblíbené nápoje jsou zaznamenávány na spotřebním lístku    

    týmu zaškolenou obsluhou na občerstvovacích místech. Ženy mohou pít malé

    oblíbené nápoje.

 

10. Alternativa za oblíbený nápoj je u mužů velký ohnivý nápoj, případně 2 deci nápoje

     hroznového, u žen malý ohnivý nápoj, případně 1 deci nápoje hroznového.

 

 

11.  Velitel každého týmu dostane před startem spotřební lístek, který odevzdá řediteli   

       soutěže nejpozději po dojezdu 4. etapy.  V případě jeho ztráty je tým          

       diskvalifikován nebo musí celou dávku 24 nápojů vypít znovu v cíli.

 

13. Povinná konzumace ,,oblíbených nápojů“ se vztahuje jen na osoby starší 18 let.

      Mladší osoby mohou pít libovolné nápoje ,,neoblíbené“ či ,,škodlivě nealkoholické“.

 

13. Start do všech etap je hromadný na pokyn ředitele. Start 1. etapy, která se neměří, je v 9,30 hodin, místo startu je ATC Habr. Zde bude slavnostní start a účastníci se hromadně, za automobilem ředitele, přesunou na náves do Volduch. Tady  bude ostrý start do 2. etapy, která již bude měřená. Také 3. a 4. etapa budou měřené. Týmy musí ujet předepsanou trasu vyznačenou na mapě. Jakékoliv zkracování znamená diskvalifikaci.

 

14. Výsledný čas týmu v etapě je dán časem nejpomalejšího člena týmu. Členové

      týmu se mohou vzájemně tlačit, táhnout, bičovat či jinak popohánět.

 

15. Do cíle každé etapy musí všechny týmy dojet nejpozději jednu hodinu po příjezdu

      prvního týmu. Při dojetí po tomto limitu je tým diskvalifikován. Velitel  

      týmu se může mobilním telefonem dotázat ředitele soutěže  na zbývající čas do

      limitu dojezdu.

 

16. Startovné  cca 250 Kč, bude vybráno před startem soutěže. Bude použito na úhradu

      účastnických triček, pohonných hmot doprovodných vozidel, barev na označení trati a

      kancelářských potřeb. Po soutěži bude vyúčtování zveřejněno na www. stránkách

      závodu a zbylé finanční prostředky budou použity v následujícím ročníku. 

 

16. V případě nepříznivého počasí bude soutěž zkrácena nebo upravena ředitelem  a    

      radou starších. V případě extrémně nepříznivého počasí budou v době startu v ATC

      Habr rozdána účastnická trička a plněny disciplíny. Poté bude  následovat ,,zábavné

      odpoledne a večer“ s hudbou a promítáním záznamů z minulých ročníků.

 

17. Protesty proti průběhu soutěže je možné podávat řediteli závodu prostřednictvím ve-

      doucího týmu maximálně do vyhlášení výsledků.

 

18. Ředitel závodu Slávek Pešík s radou starších (Václavík, Koudele, Aubrecht V.,

      Hoblík  ) může kdykoliv udělat diktátorské rozhodnutí, které bude sloužit k zajištění

      hladkého průběhu soutěže.

 

19. Trasa není celá značena, družstvo jede podle mapy a podle značení v nejasných

      částech tratě.

 

 

 POPIS ETAP :

 

 

  1. etapa :  NEMĚŘENÁ ,slavnostní, ATC HabrVolduchy, náves…….2,5km
  2. etapa :  Volduchy - Těškov , hospoda………………………………….20 km
  3. etapa :  Těškov  – Plískov, Kulturní dům……………………………...21 km
  4. etapa :  Plískov – ATC Habr……………………………………………14 km

 

CELKOVÁ DÉLKA: 55 km ,,ostrých“ a 2,5 km ,,spanilá jízda“   

                        

POPIS DISCIPLÍN :

 

1.      stará skotská disciplína – hod kládou  ( v Těškově)

Úkolem je dohodit kládu do co největší vzdálenosti před sebe. Technika hodu je následující, kláda se jedním koncem uchopí do obou rukou do vertikální polohy

před tělem a v průběhu jejího naklánění je oběma rukama odhozena do dálky.

Soutěží dva členové družstva. Vítězí družstvo, které má největší součet naměřených vzdáleností. Soutěžící ženy budou mít menší kládu.

2.      disciplína – ,, lední “  hokej  ( v Plískově)

Úkolem je trefit otvory v maketě hokejové branky, což je dřevěná deska s pěti otvory pro puk. Otvory mají různou bodovou hodnotu podle umístění na desce.

Střílí ze z hladké dřevěné desky 25x150 cm běžnou hokejkou na lední hokej. Každý člen družstva má tři pokusy. Při střelbě bude mít hráč hokejovou helmu a hokejové rukavice. Vítězí družstvo s největším počtem nastřílených bodů.

3.      disciplína – běh na ,,jasankách“ po trávě

Úkolem je uběhnout na historických lyžích, tzv. ,,jasankách“ určenou vzdálenost. Běží dva členové týmu, jeden člen musí být zřetelně ženského pohlaví. Místo štafetového kolíku si předávají šálu okolo krku. Vítězí tým s nejkratším časem. V průběhu soutěže musí mít soutěžící ,,zimní doplňky“, tj. zmijovku, rukavice, lyžařské brýle a šálu. Vše bude zajištěno na startu.

 

  V rámci soutěže budou vyhodnoceny tyto samostatné kategorie:

 

1.      Nejstarší vykopávka - nejstarší účastník závodu

2.      Nejmladší výhonek – nejmladší účastník závodu

3.      Staré větve – nejstarší družstvo závodu

4.      Biker Mirek Dušín – účastník s příkladným chováním v průběhu soutěže

5.      Největší komik závodu – nejlepší bavič v průběhu závodu

6.      Pivní komando = družstvo, které nejdříve odevzdá řediteli konzumační lístek se splněným počtem vypitých ,,oblíbených nápojů“.