PRAVIDLA

24 beer - Volduchy 2013

________________________________________________

 

7.ročník 24 beer ve Volduchách, 14.září

 

1. Soutěže se smí zúčastnit 4-členný (ve výjimečných případech 5-členný,

    povoluje rada starších) tým, ve kterém je minimálně jedna osoba ženského     

    pohlaví. Ředitel závodu s radou starších mohou v případě podezření provést kontrolu

    této podmínky vizuálně či hmatem.

 

2. Každý účastník soutěže jede na vlastní nebezpečí a plně odpovídá za skutky a    

    činy, které spáchá v průběhu soutěže.

 

3. Každý účastník soutěže musí mít ochrannou přilbu, toto nařízení se nevztahuje   

    na osoby starší 50 let. Ty už to mají stejně za pár.

 

4. Pokud bude účastník shledán ředitelem s radou starších nezpůsobilý k provozu   

    na pozemních komunikacích, může být těmito za soutěže vyloučen bez dalšího   

    zdůvodňování.

 

6. Týmy se hodnotí podle pořadí v cíli jednotlivých etap a podle výsledků  

     jednotlivých disciplínách. Čas je měřen ve všech třech etapách. Disciplíny na

     určených stanovištích se průběžně plní v pořadí,  v jakém družstva do stanoviště   

     dojedou.

 

7. Výsledné pořadí týmu je dáno prostým součtem jeho dílčích pořadí v jednotlivých  

    etapách a disciplínách. Vítězí tým, který dosáhl nejnižšího součtu umístění. Pokud má

    tým více než 4 členy, losuje se před plněním disciplíny taháním sirek, kteří 4 členové

    budou disciplínu plnit.

 

8. Vítězný tým obdrží ceny od hlavního sponzora soutěže p. Veselého – ATC Veselý

     Habr. Ostatní ceny jsou hrazeny ze startovného.

   

9. Start do všech etap je hromadný na pokyn ředitele. Start 1. etapy  je v 9,30 hodin, místo startu je ATC Habr.  Týmy musí ujet předepsanou trasu vyznačenou na mapě. Jakékoliv zkracování znamená diskvalifikaci.  

 

10. Výsledný čas týmu v etapě je dán časem nejpomalejšího člena týmu. Členové týmu se   

      mohou vzájemně tlačit, táhnout, bičovat či jinak popohánět. U 5-člených  týmů, ve

      kterých jsou 4 muži a 1 žena, se v cíli připočítává 3 minutová penalizace,    

      neboť mají na tlačení obvykle nejslabšího jedince – obvykle ženy, o jednoho

      chlapa více.

 

 

11. Do cíle každé etapy musí všechny týmy dojet nejpozději jednu hodinu po příjezdu

      prvního týmu. Při dojetí po tomto limitu je tým diskvalifikován. Velitel  

      týmu se může mobilním telefonem dotázat ředitele Slávka  Pešíka  na zbývající

      čas do limitu dojezdu.

 

12. Startovné  cca 250 Kč, bude vybráno před startem soutěže. Bude použito na úhradu

      účastnických upomínkových předmětů ( překvapení, nebudou to trička), pohonných

      hmot doprovodných vozidel, barev na označení trati a  kancelářských potřeb. Po

      soutěži budou zbylé finanční  prostředky budou použity v následujícím ročníku. 

 

13. V případě nepříznivého počasí bude soutěž zkrácena nebo upravena ředitelem  a    

      radou starších. V případě extrémně nepříznivého počasí budou v době startu v ATC

      Habr rozdány upomínkové předměty a plněny disciplíny. Poté bude  následovat   

      ,,zábavné odpoledne a večer“ s hudbou a promítáním záznamů z minulých ročníků.

 

14. Každý přihlášený tým je povinen odebrat si upomínkové předměty, jsou-li již   

      závazně objednány, i když se před závodem řádně omluví nebo se závod z důvodů

      hurikánu,  zemětřesení, povodní či jiných přírodních radovánek neuskuteční.

 

15. Protesty proti průběhu soutěže je možné podávat radě starších  prostřednictvím ve-

      doucího týmu maximálně do vyhlášení výsledků. Protestné je malý Fernet pro

      každého člena rady starších.

 

16. Ředitel závodu Sláva Pešík s radou starších (Václavík Jirka,  Aubrecht Vlasta.,

      Veleta Vlasta, Ludánek Bejček ) může kdykoliv udělat diktátorské rozhodnutí,

      které bude sloužit k zajištění hladkého průběhu soutěže.

 

17. Trasa není celá značena, značení v nejasných částech tratě je sprejem na cestách a

      cedulkami 24 beer na stromech a sloupech.

 

POPIS ETAP :

 

  1. etapa :   kemp Veselý Habr - Dobřív ……………………………   18 km

                     projíždí Svojkovicemi, vede okolo vrchu Žďár, přes Pavlovsko a

                     dále po mezinárodní cyklotrase č.3 do Dobříva. Cíl je ve Staré

                     hospodě.

 

  1. etapa :   Dobřív – kemp Veselý Habr         ……………………..…..18 km

                     vede přes Švédský most do lesů nad Dobřívem dále přes Hůrky

                    do Holoubkova a do cíle v kempu v Habru    

                

  1. etapa :   štafetový závod týmů okolo rybníka……………………... 4 km

                     start a cíl bude v kempu Veselý Habr, okruh bude veden z kempu

                     výjezdem přes lávku v jeho zadní části, dále přes les na hráz

                     rybníka, poté po asfaltové silnici od výjezdu z kempu TJ Volduchy

                     do kempu Veselý Habr. Soutěží všichni členové týmu, po dojetí do

                     cíle odstartuje první člen polibkem na hubu (pro dámy ústa) 

                     druhého člena,  druhý třetího a třetí čtvrtého. Počítá se výsledný čas

                   všech členů týmu. Na trase budou zevlovat pořadatelé ve vestách,

                   kolem kterých se pojede.

 

 

CELKOVÁ DÉLKA:   cca 40 km

 

 

POPIS DISCIPLÍN :

 

1.     disciplína – točení cvičební obručí kolem krku,

                          u Staré Hospody v Dobřívě

 

Soutěží 2 členové týmu. Po odstartování ředitelem si soutěžící roztočí cvičební obruč kolem krku jedním tahem rukou a dále pokračuje v obtáčení obruče kolem krku pohyby

celého těla. Bez pomoci rukou !!! Obruč může rotovat okolo krku nebo okolo hlavy.

Jakmile klesne pod úroveň ramen nebo uletí z hlavy soutěž končí. Vyhrává ten, kdo

vydrží nejdéle obtáčet obruč. Pokud se někdo dotkne obruče rukou jindy než jednou při startu bude diskvalifikován. Sčítá se čas obou členů týmu.

 

 

2.     disciplína – pojídání žloutkových věnečků, v kempu Veselý Habr

 

Soutěží 3 členové týmu. 2 členové budou držet plastovou misku, jeden bude pojídat

věneček. Do misky bude vložen věneček a miska bude postavena na stůl. Dva členové

týmu ji budou proti sobě držet za okraje a třetí člen bez pomoci rukou sní věneček tak,

aby ho ani kousek neutrousil mimo misku. Měří se čas, nejrychlejší vítězí. Za každý drobek vedle misky se připočítávají 2 vteřiny.

 

 

3.     disciplína – pití tupláku na čas, v kempu Veselý Habr

 

Soutěží libovolný počet členů týmu. ( u 5-člených týmů jen 4 členové). Úkolem je co nejrychleji vypít tuplák piva. Pít může vždy jeden člen týmu, členové týmu se mohou libovolně střídat nebo ho může vypít jeden člen sám. Za polití oděvu pivem se přičítá

5 sekund.

 

 

  V rámci soutěže budou vyhodnoceny tyto samostatné kategorie:

 

1.      Miss proutek – soutěž pro dámy, bude jim měřen obvod pasu

2.      Nejmladší výhonek – nejmladší účastník akce  

3.      Staré větve – nejstarší tým akce ( u 5-člených se počítají 4 nejmladší

      členové)

4.      Pecháček akce – největší smolař akce

5.      Nejlepší gymnasta (- stka) – vítěz soutěže s točením obručí